Tag Archives: phim 3DCG! Shin – Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực ~Sushi Bay~

3DCG! Shin – Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực ~Sushi Bay~

3dcg-shin-cau-be-but-chi-dai-chien-sieu-nang-luc-sushi-bay-poster.jpg

🎥 Giới Thiệu Phim 3DCG! Shin – Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực ~Sushi Bay~ chuẩn bị chiếu rap 3DCG! Shin – Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực ~Sushi Bay~ là một bộ phim 3D với câu chuyện về hai nguồn sáng đặc biệt từ vũ trụ mang đến […]