Currency
+84859184999
02-N6 Mega Ruby Khang Điền
minhanh.khangdien@gmail.com

Khu nhà ở cao tầng Công ty Khang Phúc