Apartment Plan

All materials are carefully selected from the latest collections of leading European manufacturers in accordance with three stylistic trends: Metropolis Luxury, Metropolis Elegance and Metropolis Classics.

Total area: 220 m2
Floor: 11 floor
Rooms: 4room
Price: $2300/m2

All materials are carefully selected from the latest collections of leading European manufacturers in accordance with three stylistic trends: Metropolis Luxury, Metropolis Elegance and Metropolis Classics.

Total area: 80 m2
Floor: 18 floor
Rooms: 2room
Price: $1600/m2

All materials are carefully selected from the latest collections of leading European manufacturers in accordance with three stylistic trends: Metropolis Luxury, Metropolis Elegance and Metropolis Classics.

Total area: 50 m2
Floor: 21 floor
Rooms: 1room
Price: $1300/m2

VỀ CHÚNG TÔI !

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN
Hotline : 0859184999
Website : www.khangdienbds.com
Email : Minhanh.khangdien@gmail.com
Địa Chỉ : Khu biệt thự Verosa Park _
Khang Điền _Thành Phố Thủ Đức

LIÊN KẾT

★ Kiến trúc nội thất

★ Dự án tổng hợp

★ Ký gửi -chuyển nhượng

★ Tin tức thị trường

★ Ngân hàng liên kết

TIN TỨC

February 27th, 2021 04:38 pm

© 2020 Bản quyền | Điều khoản | Chăm sóc khách hàng |

Scroll to top