[ux_slider nav_style=”simple” nav_color=”dark”] [ux_banner height=”62%” slide_effect=”zoom-out-fast” bg=”2411″ bg_color=”rgb(27, 15, 15)” bg_pos=”42% 29%”] [ux_hotspot type=”product” prod_id=”416″ icon=”search” size=”large” position_x=”15″ position_y=”25″ position_y__sm=”35″] [ux_hotspot text=”Add a custom text here” link=”#customlink” size=”large” animate=”flipInY” position_x=”10″ position_y=”85″] [text_box text_color=”dark” width=”36″ width__sm=”32″ scale__sm=”58″ position_x=”90″]

Banner with hotspots

Add Hotspots anywhere by using the drag and drop Page Builder.

[/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”62%” slide_effect=”zoom-out-fast” bg=”2411″ bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.25)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bg_pos=”42% 29%”] [ux_hotspot type=”product” prod_id=”416″ size=”large” position_x=”80″ position_y=”30″ position_y__sm=”35″] [ux_hotspot text=”Add a custom text here” link=”#customlink” size=”large” animate=”flipInY” position_y=”35″] [text_box text_color=”dark” width=”36″ width__sm=”32″ scale__sm=”58″ position_x=”10″]

Create Lookbooks 

Create beautiful lookbooks by combining the banner, hotspot and slider element.

[/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider]

VỀ CHÚNG TÔI !

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN
Hotline : 0859184999
Website : www.khangdienbds.com
Email : Minhanh.khangdien@gmail.com
Địa Chỉ : Khu biệt thự Verosa Park _
Khang Điền _Thành Phố Thủ Đức

LIÊN KẾT

★ Kiến trúc nội thất

★ Dự án tổng hợp

★ Ký gửi -chuyển nhượng

★ Tin tức thị trường

★ Ngân hàng liên kết

TIN TỨC

February 27th, 2021 04:38 pm

© 2020 Bản quyền | Điều khoản | Chăm sóc khách hàng |

Scroll to top