Beneficial benefits. Discover the sublime approach to urban life in New York.

Living a few minutes from the city center.

Green Zone

Living a few minutes from the city center.

Modern Design

Living a few minutes from the city center.

Concierge Service

Living a few minutes from the city center in a place immersed in tall green trees, where the terms of comfort, health and environment for you and your family.

Own infrastructure, parking all real estate decisions are taken into account here.

Living a few minutes from the city center in a place immersed in tall green trees, where the terms of comfort, health and environment for you and your family.

order a transfer

VỀ CHÚNG TÔI !

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN
Hotline : 0859184999
Website : www.khangdienbds.com
Email : Minhanh.khangdien@gmail.com
Địa Chỉ : Khu biệt thự Verosa Park _
Khang Điền _Thành Phố Thủ Đức

LIÊN KẾT

★ Kiến trúc nội thất

★ Dự án tổng hợp

★ Ký gửi -chuyển nhượng

★ Tin tức thị trường

★ Ngân hàng liên kết

TIN TỨC

February 27th, 2021 04:38 pm

© 2020 Bản quyền | Điều khoản | Chăm sóc khách hàng |

Scroll to top